kalkulator odsetek, kalkulator od zaległości podatkowych
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (469) z dnia 1.10.2018

Odsetki od zaległości składkowych przy wpłacie na indywidualny numer rachunku składkowego

Zakład pracy ma zaległości z tytułu nieopłaconych składek ZUS, obejmujące należności na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz FP i FGŚP. Czy odsetki za zwłokę obliczyć od sumy zaległości, czy oddzielnie dla każdego funduszu, skoro płatności dokonywane są łącznie na indywidualny numer rachunku składkowego?

Odsetki za zwłokę należy ustalić oddzielnie dla zaległości każdego funduszu, a następnie całą kwotę wpłacić na indywidualny numer rachunku składkowego.

Płatnik składek jest obowiązany opłacać składki za dany miesiąc nie później niż:

 • do 5. dnia następnego miesiąca - jeśli jest jednostką budżetową lub samorządowym zakładem budżetowym,
   
 • do 10. dnia następnego miesiąca - gdy jest osobą fizyczną opłacającą składki wyłącznie za siebie,
   
 • do 15. dnia następnego miesiąca - gdy jest innym niż ww. płatnikiem (art. 47 ust. 1 ustawy o sus).
Ważne: Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Tak wynika z art. 31 ustawy o sus w związku z art. 12 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.).

Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy o sus, należności z tytułu składek na:

 • ubezpieczenia społeczne,
   
 • ubezpieczenie zdrowotne,
   
 • Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
   
 • Fundusz Emerytur Pomostowych

opłaca się jedną wpłatą na przydzielony przez ZUS numer rachunku składkowego. Przez należności z tytułu składek należy rozumieć składki, odsetki za zwłokę, koszty egzekucyjne, koszty upomnienia oraz dodatkową opłatę. Taką definicję zawiera art. 24 ust. 2 ustawy o sus.

Wpłata składek dokonana przez płatnika składek po terminie określonym w ustawie o sus powinna obejmować również odsetki za zwłokę. Zgodnie z art. 23 ust. 1art. 32 ustawy o sus, od nieopłaconych w terminie składek ZUS należne są od płatnika składek odsetki za zwłokę, na zasadach i w wysokości określonych w ustawie - Ordynacja podatkowa, z wyłączeniem art. 56a tej ustawy.

Kalkulatory Kalkulator odsetek od zaległości składkowych dostępny jest w serwisie
www.kalkulatory.gofin.pl

Wysokość odsetek za zwłokę oblicza się według wzoru określonego w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. nr 165, poz. 1373 z późn. zm.). Zgodnie z art. 56 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%. Aktualnie wynosi ona 8% kwoty zaległości w stosunku rocznym. Odsetki za zwłokę zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych (art. 63 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa). Jeśli zaległości dotyczą okresów, w których obowiązywały różne stopy procentowe odsetek za zwłokę, odsetki ustala się odrębnie za każdy z tych okresów, a następnie ich suma podlega zaokrągleniu do pełnych złotych.

Ważne: Odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekraczałaby 6,60 zł (art. 23 ust. 1a ustawy o sus).

W świetle powyższego, płatnik składek, który nie opłacił składek w terminie jest obowiązany ustalić oddzielnie zaległości każdego funduszu, doliczając do nich odsetki za zwłokę, a następnie dokonać wpłaty obejmującej łączną kwotę składek i odsetek na indywidualny numer rachunku składkowego.

Przykład

Spółka z o.o. obowiązana była opłacić składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i FGŚP za sierpień 2018 r. w terminie do 17 września 2018 r. (15 września br. przypadał w sobotę). Ze względu na problemy finansowe nie dokonała płatności w terminie, a dopiero zamierza uregulować zaległości 10 października 2018 r. (liczba dni zwłoki liczona od 18 września do 10 października 2018 r. wyniesie 23 dni). Kwoty składek wykazane w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA za sierpień br. wyniosły odpowiednio 20.000 zł, 10.000 zł oraz 1.000 zł.

Na dzień 10 października br. kwota odsetek za zwłokę wyniesie:

 • od składek na ubezpieczenia społeczne: 20.000 zł x 23 dni x 0,08 : 365 dni = 100,8219 zł, po zaokrągleniu 101 zł,
   
 • od składek na ubezpieczenie zdrowotne: 10.000 zł x 23 dni x 0,08 : 365 dni = 50,4109 zł, po zaokrągleniu 50 zł.

Od zaległości z tytułu składek na Fundusz Pracy i FGŚP odsetki nie wystąpią, gdyż są niższe niż 6,60 zł.

Spółka 10 października 2018 r. powinna dokonać wpłaty na indywidualny numer rachunku składkowego w wysokości 31.151 zł (20.000 zł + 101 zł + 10.000 zł + 50 zł + 1.000 zł).

Zwracamy uwagę! W przypadku, gdy dokonana przez płatnika wpłata nie uwzględnia odsetek za zwłokę, mimo jej dokonania po terminie określonym w ustawie, ZUS rozlicza ją proporcjonalnie na pokrycie kwoty zaległych składek oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim w dniu wpłaty pozostaje kwota zaległości z tytułu składek do kwoty odsetek za zwłokę. Tak stanowi § 6 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. poz. 1831).

www.KalkulatorOdsetek.com.pl:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KalkulatoryPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Kalkulatory podatkowe: odsetkowe, używania pojazdów, wynagrodzeń
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Kalkulatory

Narzędzia księgowego i kadrowego

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.