kalkulator odsetek, kalkulator od zaległości podatkowych, odsetki ustawowe
A A A

Wydatki firmowe w kosztach podatkowych - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (2020) z dnia 22.05.2023

Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych

W transakcjach handlowych odsetki ustawowe mają zastosowanie tylko do ustalenia wynagrodzenia wierzyciela za odroczenie terminu zapłaty w umowach, w których ustalono termin zapłaty dłuższy niż 30 dni. Dopiero od dnia następnego po terminie zapłaty należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.

Strony transakcji

Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych dotyczą transakcji, czyli umów, zawartych przez strony w związku z ich działalnością gospodarczą, których przedmiotem jest odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług. Stronami transakcji mogą być jedynie:

 • przedsiębiorcy wpisani do CEIDG lub KRS,
 • przedsiębiorcy z państw członkowskich UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
 • oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych,
 • osoby wykonujące wolny zawód,
 • podmioty wykonujące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
 • rolnicy (wynajmujący pokoje, sprzedający posiłki domowe i świadczący w gospodarstwach rolnych inne usługi związane z pobytem turystów; wyrabiający do 100 hektolitrów wina w ciągu roku kalendarzowego; w zakresie sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o pdof - Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.),
 • koła gospodyń wiejskich,
 • podmioty publiczne,
 • podmioty objęte zakresem art. 3 ust. 1 pkt 4 i pkt 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

Odsetki w transakcjach handlowych należą się wymienionym stronom transakcji handlowych. Osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest więc stroną transakcji w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. W relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a osobą fizyczną nieprowadzącą działalności kwestię odsetek należnych za opóźnienie reguluje art. 481 K.c. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.).

Odsetki za odroczenie

Sankcją dla dłużnika za nieterminowe regulowanie płatności są odsetki za opóźnienie. Wierzyciel może dochodzić od dłużnika dwóch rodzajów odsetek ustawowych w przypadku opóźnienia. Chodzi tu o odsetki za odroczenie terminu zapłaty wynagrodzenia, o czym mowa w art. 5 i art. 6 ustawy o przeciwdziałaniu... (tzw. odsetki kapitałowe), oraz za przekroczenie terminu (opóźnienie) zapłaty wynagrodzenia na podstawie art. 7 i art. 8 tej ustawy.

Odsetki za odroczenie terminu zapłaty (kapitałowe) stanowią wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Zgodnie z art. 5 powołanej ustawy, jeśli strony transakcji handlowej, z wyłączeniem podmiotu publicznego będącego podmiotem leczniczym, przewidziały w umowie termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel, który nie jest dużym przedsiębiorcą, może żądać odsetek ustawowych po upływie 30 dni, liczonych od dnia spełnienia swojego świadczenia i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, do dnia zapłaty (lecz nie dłużej niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego). W tym przypadku możliwość naliczenia odsetek ustawowych, regulowanych art. 359 K.c., powstaje niezależnie od popadnięcia dłużnika w stan opóźnienia i służy wprowadzeniu zasady oprocentowania zaciągniętego kredytu kupieckiego (przykład 1). Odsetki te mają różną wysokość w zależności od tego czy strony transakcji ustaliły termin zapłaty i czy dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym.

Jeśli strony transakcji handlowej określiły w umowie termin zapłaty, to odsetki za odroczenie terminu płatności nie dotyczą podmiotu publicznego będącego podmiotem leczniczym. Reguła ta ma zastosowanie dwustronnie, tzn. zarówno, gdy podmiot leczniczy jest dłużnikiem, tj. nie ma obowiązku zapłaty odsetek, jak i wierzycielem - nie ma prawa domagać się odsetek od kontrahenta. Inaczej jest, gdy w umowie nie określono terminu zapłaty. Wtedy odsetki należą się stronom transakcji handlowej, nawet gdy jedną z nich będzie podmiot leczniczy. Wysokość tych odsetek jest równa sumie stopy referencyjnej NBP (od 8 września 2022 r. to 6,75%) i 3,5 punktów procentowych, co daje 10,25%.

Odsetki za opóźnienie

Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych różnią się od odsetek kapitałowych przewidzianych w K.c. zakresem przedmiotowym i podmiotowym zastosowania oraz wysokością. Rozróżnia się dwie wysokości takich odsetek w zależności od statusu dłużnika:

 • gdy dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym - odsetki są równe sumie stopy referencyjnej NBP i 8 punktów procentowych,
 • gdy dłużnikiem nie jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym - odsetki są równe sumie stopy referencyjnej NBP i 10 punktów procentowych.

Dla ustalenia tych odsetek zastosowanie ma stopa referencyjna NBP obowiązująca w dniu:

 • 1 stycznia - do odsetek należnych od 1 stycznia do 30 czerwca,
 • 1 lipca - do odsetek należnych od 1 lipca do 31 grudnia.

Wprowadzone rozwiązanie daje możliwość zmiany wysokości tych odsetek maksymalnie dwa razy w roku, gdy zmienia się wysokość stopy referencyjnej NBP. Zatem należy się liczyć z tym, że od 1 lipca 2023 r. wysokość odsetek za opóźnianie w transakcjach handlowych może się zmienić, gdy stopa referencyjna NBP ulegnie zmianie. Obecnie odsetki te wynoszą 16,75% dla transakcji handlowych, w których dłużnikiem nie jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym (przykład 2) i 14,75%, gdy dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym.

Przykład 1

Wierzyciel spełnił swoje świadczenie. Termin zapłaty został ustalony na 40 dni, a dłużnik uregulował płatność 60. dnia. W takiej sytuacji wierzyciel może żądać odsetek ustawowych od 31. do 40. dnia. Natomiast odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych przysługują wierzycielowi za okres od 41. do 60. dnia.


Przykład 2

Producent dostarczył zamówiony towar 1 marca 2023 r. przedsiębiorcy wraz z fakturą na kwotę 200 tys. zł. Termin zapłaty na fakturze był zgodny z umową i wynosił 14 dni liczonych od jej doręczenia.

Termin zapłaty upłynął 14 marca 2023 r. Dłużnik 21 marca 2023 r. zapłacił kwotę 200 tys. zł.

Dłużnik spóźnił się z płatnością w związku z tym wierzycielowi przysługują odsetki za przekroczenie terminu zapłaty:

- od kwoty 200 tys. zł odsetki wynoszą 642,47 zł, tj. (200 tys. zł × 7 dni × 0,1675)/365.

www.KalkulatorOdsetek.com.pl:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KalkulatoryPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Kalkulatory podatkowe: odsetkowe, używania pojazdów, wynagrodzeń
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.