kalkulator odsetek, kalkulator od zaległości podatkowych
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (818) z dnia 20.09.2013

Odsetki od niezapłaconych w terminie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Prowadzę działalność gospodarczą. Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za pierwsze miesiące 2012 r. zapłaciłam w obowiązującym terminie. Natomiast zaliczki na podatek za pozostałe miesiące 2012 r. zapłaciłam dopiero w kwietniu i w maju 2013 r. Jednak zeznanie roczne PIT-36L za 2012 r. złożyłam już pod koniec stycznia 2013 r. Do jakiego momentu powinnam naliczyć odsetki za zwłokę od niezapłaconych w terminie zaliczek na podatek dochodowy?

W sytuacji przedstawionej w pytaniu, odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek dochodowy powinny być naliczane począwszy od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności danej zaliczki do dnia złożenia zeznania podatkowego za 2012 r. W momencie rozliczenia w zeznaniu rocznym zaliczki na podatek tracą swoją odrębność i swój tymczasowy charakter, stając się elementem należnego podatku dochodowego. Jeżeli zatem do 30 kwietnia br. Czytelniczka nie uregulowała wynikającej z zeznania za 2012 r. kwoty podatku do zapłaty, to kwota ta stała się zaległością podatkową, od której powinny być naliczone odsetki od dnia następującego po 30 kwietnia br. - do dnia zapłaty.


Regulacje zawarte w ustawie o PDOF

Stosownie do art. 44 ust. 1 ustawy o PDOF, podatnik osiągający dochody z działalności gospodarczej ma obowiązek bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy.

W przypadku przedsiębiorcy, który wybrał opodatkowanie dochodu 19% podatkiem liniowym, zaliczkę miesięczną oblicza się w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonym zgodnie z art. 30c ustawy o PDOF, a sumą należnych zaliczek za poprzednie miesiące (po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne).

Zaliczkę na podatek za okres od stycznia do listopada należy wpłacać na rachunek urzędu skarbowego do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaś zaliczkę za grudzień (poczynając od grudnia 2012 r.), podatnik powinien wpłacić do 20 stycznia następnego roku podatkowego, chyba że przed tym terminem złoży roczne zeznanie podatkowe i dokona zapłaty podatku (art. 44 ust. 6 ustawy o PDOF).

Z kolei zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) z działalności gospodarczej w roku podatkowym podatnik powinien złożyć najpóźniej do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W tym też terminie podatnik jest obowiązany wpłacić różnicę pomiędzy podatkiem należnym wynikającym z zeznania rocznego a sumą należnych za dany rok zaliczek (art. 45 ust. 1 i 4 ustawy o PDOF).

Podatek dochodowy wynikający z zeznania jest podatkiem należnym od dochodów podatnika uzyskanych w roku podatkowym, chyba że właściwy organ podatkowy lub właściwy organ kontroli skarbowej wyda decyzję, w której określi inną wysokość podatku (art. 45 ust. 6 ustawy o PDOF).

Trzeba przy tym zauważyć, że dotychczas organy podatkowe prezentowały pogląd, że zobowiązanie z tytułu zaliczek na podatek dochodowy traci swój byt prawny z upływem roku podatkowego. Takie stanowisko z reguły podzielały sądy administracyjne.

Ponieważ jednak obecnie termin płatności zaliczki za grudzień danego roku podatkowego upływa 20 stycznia następnego roku, to naszym zdaniem, wspomniana wykładnia powinna ulec zmianie.


Odsetki za zwłokę w świetle przepisów Ordynacji podatkowej

W myśl art. 51 § 1 Ordynacji podatkowej, podatek niezapłacony w terminie płatności jest zaległością podatkową.

Za zaległość podatkową uważa się także niezapłaconą w terminie płatności zaliczkę na podatek (art. 51 § 2 O.p.). Z uwagi na to, że obowiązek wpłaty zaliczek na podatek dochodowy dotyczy poszczególnych miesięcy, to każda nieuregulowana w terminie zaliczka staje się odrębną zaległością podatkową.

Od zaległości podatkowych oraz od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, w części przekraczającej wysokość podatku należnego za rok podatkowy, naliczane są odsetki za zwłokę (art. 53 § 1 i 2 O.p.).

Odsetki za zwłokę zasadniczo powinien wyliczyć sam podatnik i wpłacić bez wezwania organu podatkowego (art. 53 § 3 i art. 55 § 1 O.p.). Jeżeli jednak w postępowaniu podatkowym po zakończeniu roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego, organ podatkowy stwierdzi, że podatnik mimo ciążącego na nim obowiązku nie złożył deklaracji, wysokość zaliczek jest inna niż wykazana w deklaracji lub zaliczki nie zostały zapłacone w całości lub w części, to zgodnie z dyspozycją art. 53a O.p. organ ten wydaje decyzję, w której określa wysokość odsetek za zwłokę na dzień złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy, a w przypadku niezłożenia zeznania w terminie - odsetki na ostatni dzień terminu złożenia zeznania, przyjmując prawidłową wysokość zaliczek na podatek.

Odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub zaliczki na podatek (art. 53 § 4 O.p.).

Szczegółowe zasady naliczania odsetek za zwłokę zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. nr 165, poz. 1373 ze zm.).

W sytuacji przedstawionej w pytaniu trzeba zauważyć, że stosownie do przepisów tego rozporządzenia, odsetki za zwłokę są naliczane do dnia, włącznie z tym dniem:

1) zapłaty podatku (§ 4 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia),

2) złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy, a w przypadku niezłożenia zeznania w terminie, na ostatni dzień terminu złożenia zeznania - od nieuregulowanych w terminie płatności w całości lub w części zaliczek na podatek dochodowy (§ 4 ust. 1 pkt 7 ww. rozporządzenia).

W świetle przedstawionych regulacji należy zatem uznać, że Czytelniczka powinna naliczyć odsetki od nieuregulowanych w terminie płatności zaliczek na podatek dochodowy począwszy od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności zaliczki do dnia złożenia zeznania podatkowego za 2012 r. (włącznie z tym dniem).

Tylko w przypadku, gdy podatnik nie złoży zeznania rocznego w terminie do 30 kwietnia roku następującego po danym roku podatkowym, to wówczas odsetki za zwłokę powinny być naliczone na ostatni dzień terminu złożenia zeznania.

Natomiast jeżeli do 30 kwietnia br. Czytelniczka nie uregulowała wynikającej z zeznania za 2012 r. kwoty podatku do zapłaty, to kwota ta stała się zaległością podatkową, od której powinny być naliczone odsetki od dnia następującego po 30 kwietnia br. do dnia zapłaty.

www.KalkulatorOdsetek.com.pl:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KalkulatoryPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

sierpień 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
7
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Kalkulatory podatkowe: odsetkowe, używania pojazdów, wynagrodzeń
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Kalkulatory

Narzędzia księgowego i kadrowego

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.