kalkulator odsetek, kalkulator od zaległości podatkowych
A A A

Gazeta Podatkowa nr 88 (1338) z dnia 3.11.2016

Kiedy można zapłacić obniżone odsetki podatkowe?

Podatnik, który uiszcza zaległość podatkową ujawnioną w wyniku autokorekty deklaracji, płaci niższe odsetki za zwłokę. Wylicza się je - w zależności od momentu powstania długu - według stawki wynoszącej 50% lub 75% stawki podstawowej. Warunkiem skorzystania z tej preferencji jest wpłata zaległości podatkowej w ciągu tygodnia od złożenia korekty.

Nowa stawka

Obniżone odsetki podatkowe to premia za szybką wpłatę długu ujawnionego w wyniku autokorekty deklaracji. Funkcjonują dwie preferencyjne stawki odsetkowe - 50% i 75% stawki podstawowej.

Odsetki za zwłokę wylicza się według stawki wynoszącej 50% stawki podstawowej (obecnie 4%) w przypadku wpłaty zaległości podatkowej powstałej od 1 stycznia 2016 r. Warunki korzystania z tej preferencji określa art. 56a Ordynacji podatkowej. Zaległość podatkowa musi wynikać z korekty deklaracji przedłożonej w ciągu 6 miesięcy od dnia upływu terminu złożenia deklaracji. Dług trzeba przy tym uregulować w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty (przykład 1). Poprawki w rozliczeniu nie mogą być dokonane pod wpływem działań urzędników. Zastosowanie obniżonych odsetek za zwłokę nie wchodzi w rachubę, jeżeli korekta deklaracji jest składana po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej przez organ podatkowy lub postępowania kontrolnego przez organ kontroli skarbowej, a gdy nie wysyła się zawiadomienia - po zakończeniu tych procedur. Takie samo wyłączenie obowiązuje w przypadku korekty dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.

Zmniejszenia obciążeń odsetkowych nie wyklucza natomiast fakt, że zaległość podatkowa jest rezultatem kolejnej korekty tego samego rozliczenia. Deklarację można poprawiać wielokrotnie. Za każdym razem, gdy w wyniku naniesionych zmian trzeba uiścić zaległość podatkową, nalicza się obniżone odsetki za zwłokę, o ile poza złożeniem skutecznej korekty spełnione są pozostałe warunki uprawniające do stosowania takiej preferencji.

Stare długi

Odsetki za zwłokę wyliczone według stawki wynoszącej 75% stawki podstawowej (obecnie 6%) stosuje się do zaległości podatkowych ujawnionych po korekcie rozliczenia, ale powstałych przed 1 stycznia 2016 r.

Takie obniżenie obciążeń odsetkowych stosuje się w przypadku wpłaty zaległości podatkowej wynikającej z prawnie skutecznej korekty deklaracji - także kolejnej za ten sam okres rozliczeniowy. Nie jest jednak wymagane sporządzenie uzasadnienia przyczyn naniesienia poprawek w rozliczeniu (takie wyjaśnienie było konieczne w przypadku korekt składanych do końca ubiegłego roku). Cały dług trzeba uiścić w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty (przykład 2).

Skorzystanie z tej preferencji jest wykluczone, jeżeli poprawki w rozliczeniu zostaną naniesione w wyniku wspominanych wcześniej działań urzędników (kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego, czynności sprawdzających).

Technika liczenia

Obniżone odsetki podatkowe wylicza się według następującego schematu. Najpierw trzeba przemnożyć kwotę zaległości podatkowej przez okres zwłoki i obowiązującą w tym czasie obniżoną stawkę odsetek. Wynik należy podzielić przez 365. Uzyskaną wartość zaokrągla się do pełnych złotych. Dokonuje się tego w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 gr pomija się, a wynoszące 50 gr i więcej podwyższa do pełnych złotych. Jeżeli dług istniał w okresach, w których obowiązywały różne obniżone stawki odsetek za zwłokę, odsetki nalicza się odrębnie za każdy z nich. Zaokrągleniu podlega natomiast suma kwot za poszczególne okresy.

Termin wpłaty zaległości podatkowej wraz z obniżonymi odsetkami za zwłokę, wynoszący 7 dni od dnia złożenia korekty, oblicza się z zachowaniem następujących reguł. W wyliczeniach nie uwzględnia się dnia, w którym została złożona korekta. Kończy się on z upływem ostatniego z wyznaczonej liczby dni. Uwzględnia się dni zarówno robocze, jak i wolne od pracy. Jeżeli jednak ostatni dzień w ten sposób ustalonego terminu wypada w sobotę, niedzielę lub święto będące dniem ustawowo wolnym od pracy, przesuwa się on na następny dzień po dniu lub dniach wolnych.

Wpłata musi pokrywać całą zaległość podatkową i należne obciążenia odsetkowe. W przeciwnym razie jest proporcjonalnie zaliczana na poczet zaległości podatkowej i odsetek za zwłokę. Zarachowanie następuje w takim stosunku, w jakim w dniu wpłaty pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę.

Przykład 1

Podatnik musi uregulować zaległość podatkową w wysokości 557 zł ujawnioną w wyniku korekty deklaracji VAT-7 za kwiecień 2016 r. Korekta nie jest efektem czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego. Podatnik złożył korektę 31 października 2016 r., czyli w ciągu 6 miesięcy od dnia upływu terminu złożenia deklaracji VAT-7 za kwiecień 2016 r. (termin 6-miesięczny, liczony od 25 maja 2016 r., upływa 25 listopada 2016 r.). Zapłata zaległości podatkowej nastąpiła 2 listopada 2016 r., czyli przed upływem 7 dni od dnia złożenia korekty (termin ten mija 7 listopada 2016 r.). Odsetki za zwłokę od tej zaległości podatkowej naliczono według obniżonej stawki (wynoszącej 4%) za okres od 26 maja 2016 r. do 2 listopada 2016 r. Wyniosły one 10 zł zgodnie z poniższym wyliczeniem:

(557 zł × 161 dni × 4%) : 365 = 9,83 zł, po zaokrągleniu 10 zł.


Przykład 2

Podatnik sporządził autokorektę deklaracji VAT-7 za listopad 2015 r., w wyniku której musi uiścić zaległość podatkową w wysokości 952 zł. Korekta została złożona 28 października 2016 r. Zaległość podatkową podatnik uregulował 3 listopada 2016 r., a więc przed upływem 7 dni od dnia złożenia korekty. Odsetki za zwłokę zostały naliczone według stawki stanowiącej 75% stawki podstawowej (6%) za okres od 29 grudnia 2015 r. do 3 listopada 2016 r. Wyniosły one 49 zł zgodnie z poniższym wyliczeniem:

(952 zł × 311 dni × 6%) : 365 = 48,67 zł, po zaokrągleniu 49 zł.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.)

www.KalkulatorOdsetek.com.pl:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KalkulatoryPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Kalkulatory podatkowe: odsetkowe, używania pojazdów, wynagrodzeń
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Kalkulatory

Narzędzia księgowego i kadrowego

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.